KOREK EKSPANDOWANY

Korek akustyczny i techniczny » KOREK EKSPANDOWANY

Ekspandowany korek izolacyjny to naturalny produkt korkowy który jako jedyny rodzaj aglomeratu korkowego nie posiada w swej strukturze obcego lepiszcza – poliuretanu. Dzięki poddaniu ziarna korkowego działaniu wysokiej temperatury (pow.350 st. C) powiększa ono swoją objętość (analogicznie jak prażona kukurydza), a wydzielający się jeden ze składników w tym procesie – suberyna – stanowi naturalne lepiszcze ekspandujących ziaren.

Otrzymujemy w ten sposób wspaniały, naturalny i zrównoważony materiał, o doskonałych właściwościach izolacji zarówno termicznej, akustycznej jak i wibroizolacji.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PRODUKTU:
- materiał naturalny w 100% i ekologiczny,
- trwałość praktycznie nieograniczona,
- niezmienność parametrów technicznych w funkcji czasu,
- doskonała stabilność wymiarowa przez wiele lat,
- w trakcie pożaru nie wytwarza żadnych toksycznych gazów,
- odporność na działanie wielu środków chemicznych, owadów i gryzoni,
- w 100% podlega recyclingowi.

PARAMETRY TECHNICZNE:
- wymiary zewnętrzne: 1000x500mm
- gęstość standardowych płyt: 110 – 120 kg/m3
- współczynnik przewodności cieplnej: 0,037 – 0,040 W/mK
- wytrzymałość na ściskanie przy 10%: 100 Kpa
- poziom wilgotności: max. 8%
- nasiąkliwość: 0,5 kg/m?
- tolerancja długości: ± 3 – 5 mm
- tolerancja grubości: ± 1 – 2 mm
- klasyfikacja ogniowa: euro klasa E
- temperatura pracy: -180 do 120 °C


ZASTOSOWANIE:
- izolacja termiczna i akustyczna przegród (ściany, podłogi i sufity),
- izolacja dachów płaskich i spadzistych,
- materiał do wykańczania i dekoracji powierzchni,
- wibroizolacja maszyn i urządzeń,
- izolacja zimnochronna komór.

 

PRODUCENT: Amorim Isolamentos