ROCKWOOL STEPROCK HD

Mineralna wełna akustyczna » ROCKWOOL STEPROCK HD

Płyty z skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej w rozwiązaniach akustycznych podłóg pływających. Niepalne ocieplenie podłóg na gruncie, na podkładach betonowych, podłóg na stropie na podkładach betonowych oraz płyty OSB-3 (pióro-wpust 4 stronny)

    

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λ D =  0,039 W/mK
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 1,4 kN/m3
Klasa reakcji na ogień A1 wyrób
Obciążenie użytkowe, równomiernie rozłożone, na warstwie wyrównawczej ≤ 3 kPa
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 30kPa
Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu ≤ 1,0 kg/m2
Ściśliwość ≤ 4 mm
Kod wyrobu MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-CS(10)30-WS -WL(P)-CP4-MU1
 Typ produktu  Płyta
 Polska Norma  EN 13162:2012
 Certyfikat Zgodności CE  1390-CPR-0168/09/P
Zobacz wszystkie | Strony:
Zobacz wszystkie | Strony: