ROCKWOOL STEPROCK HD4F

Mineralna wełna akustyczna » ROCKWOOL STEPROCK HD4F

Płyty z skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej w rozwiązaniach akustycznych podłóg pływających. Niepalne ocieplenie podłóg na gruncie, na podkładach betonowych, podłóg na stropie na podkładach betonowych oraz płyty 2E22 Fermacell.

     

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λ D =  0,035 W/mK 
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 1,4 kN/m3
Klasa reakcji na ogień A1 wyrób
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 30kPa
Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu ≤ 1,0 kg/m2
Sztywność dynamiczna dla płyt o grubości:  
- 20 mm 25MN/m3
- 30 mm 20MN/m3
- 40 mm 12MN/m3
- 50 mm 10MN/m3
 Ściśliwość  ≤ 3 mm
 Kod wyrobu  MW-EN 13162-T6-DS(70,90)-CS(10)30-SD*-WS-CP3-MU1
 Polska Norma  EN 13162:2012
 Certyfikat Zgodności CE  1390-CPR-0323/12/P
 Obciążenie użytkowe, równomiernie rozłożone, na warstwie wyrównawczej  ≤ 4 kPa
Zobacz wszystkie | Strony:
Zobacz wszystkie | Strony: